Sobre la presentació de la sol·licitud de la matrícula

SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MATRICULACIÓ

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, s’admetrà la presentació de la sol·licitud i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica de l’escola bressol. Cal adjuntar-hi els documents que hi ha disponibles al web a l’apartat documentació (en format PDF o per fotografia ) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Per tant, la sol·licitud de matrícula es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb els documents omplerts i signats pels dos representants legals i la documentació acreditativa adjunta. Un cop rebuda, us respondrem aquest correu justificant la recepció de tota la documentació per a què en tingueu constància.

Els correus on podeu enviar la matrícula i la documentació corresponent són:

direccio.ebm.gallarets@incoop.cat

adm.ebm.gallarets@incoop.cat

De manera excepcional, per als casos en què no pugueu fer la presentació telemàtica es podrà fer de manera presencial al centre, sol·licitant una cita prèvia (teniu l’enllaç a l’apartat de calendari).  La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

L’ATENCIÓ PRESENCIAL ES FARÀ DE LA SEGÜENT MANERA:

  • Recordeu que heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, tots els documents emplenats des de casa. En el cas que ho hagueu d’emplenar a l’escola, convé que porteu el vostre propi bolígraf
  • Recordeu que cal venir amb mascareta i guants
  • No heu d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en
    període de confinament, o que presenteu símptomes; en aquest cas, podeu
    autoritzar per escrit a una altra persona a portar els documents  i la documentació.