Menú diari

Aquí podreu, cada mes, veure i descarregar els menús.

Els dinars són elaborats per l’empresa Magrana. El seus objectius són oferir una dieta basada en criteris saludables i sostenibles, i fer del menjador escolar un espai integral. Aquests objectius es desenvolupen a través de criteris tant alimentaris com educatius.